I Forum Dróg Publicznych

18-19 maja 2022 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się I Forum Dróg Publicznych zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Dróg Publicznych”. Lokalizacja Forum nie była przypadkowa swoim zasięgiem obejmowała region Polski Północnej. Kontynuacją wydarzenia będzie zaplanowana na południu kraju druga edycja wydarzenia. Patronat honorowy nad Forum objęli: wojewoda warmińsko-mazurski – Artur Chęciński, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – Piotr Całbecki, marszałek województwa lubuskiego – Elżbieta Anny Polak, marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, marszałek województwa pomorskiego – Mieczysław Struk oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Gustaw Marek Brzezia.

Pierwszy dzień Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania gości. Następnie swój wykład wprowadzający przedstawił Jarosław Białk, Starosta Pucki, omawiając charakterystykę regionu Powiatu Puckiego i związane z nim inwestycje drogowe realizowane w latach 2014-2022.

Wystąpienia podczas I bloku

Następnie rozpoczął się blok pierwszy, zatytułowany „Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury. Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia”. Tę część otwarła Agnieszka Kędzierska, przedstawicielka firmy LOTOS Asfalt, ze swoim wykładem na temat utrzymania nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi i wysokomodyfikowanymi. Jako kolejni wystąpili reprezentanci Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Pierwszy głos zabrał Dominik Małasiewicz, tłumacząc, jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego. Później Piotr Różycki zaprezentował zastosowanie wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych. Kolejno referat dotyczący niezwykłego materiału budowlanego, jakim jest pianobeton, przedstawił Łukasz Chady, przedstawiciel firmy Pianobeton Wajm. Po wygłoszeniu wszystkich referatów słuchacze zadawali liczne pytania, wdając się także w merytoryczne dyskusje z prelegentami. Forum okazało się świetną platformą wymiany myśli i doświadczeń także poza salą wykładową. Liczne rozmowy z prelegentami oraz przedstawicielami firm partnerskich odbywały się również podczas przerw i czasu wolnego od prelekcji.

Wystąpienia podczas II bloku

Referaty podczas drugiego bloku traktowały o „Wpływie jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury”. W tej części wydarzenia organizatorzy oddali głos: Piotrowi Mazurowskiemu, Tensar Polska, który omówił istotny temat ograniczenia zużycia kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych, a także Przemysławowi Kulmaczewskiemu, reprezentantowi grupy UNIBEP Oddział Infrastruktury, który w swoim wystąpieniu zaznaczył istotę użycia kruszyw polodowcowych w mieszance SMA, wskazując na łatwą dostępność, a jednocześnie innowacyjność tego rozwiązania. Prelegent przybliżył również znaczenie destruktu asfaltowego w drogownictwie, nazywając go „czarnym złotem”, za korzyści wynikające ze stosowania destruktu podał m.in.: zmniejszenie śladu węglowego, racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu oraz obniżenie kosztów budowy dróg. Jako ostatni wystąpił Sławomir Post, ADFORS Construction Products, Geotextiles, z wystąpieniem traktującym o korzyściach ze stosowania geosyntetyków w górnych warstwach asfaltowych.

Wystąpienia podczas III bloku

Trzeci blok wystąpień merytorycznych zatytułowany „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii – cz. I” rozpoczął Piotr Heinrich, przedstawiciel OAT, ze swoim wystąpieniem na temat nowoczesnych technologii napraw i utrzymania nawierzchni betonowych. Jako następny referat wygłosił dr inż. Maciej Maliszewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który na przykładzie doświadczeń warszawskich omówił technologię szybkiego remontu nawierzchni asfaltowej. W wystąpieniu przedstawił problem drogowy, jego realizację, a następnie ocenę stanu nawierzchni po remoncie w proponowanej formule. Prelegent omawiał także wybrane przykłady niepowodzeń i analizował ich przyczyny. Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Heller Consult, Jan Zieliński, który w swojej prezentacji odpowiedział na pytanie  jak uzyskać niezbędne informacje do zarządzania drogami w 7 dni? Swoją wypowiedź oparł na pomiarze, analizie i ocenie stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek dla rowerów na przykładzie diagnostyki ASPEN w Jastrzębiej Górze.

Całą sesję zakończył wykład specjalny „Rynek budowlany – ekonomia i perspektywy”, który przedstawił Jan Styliński. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zaprezentował m.in.: kluczowe wyzwania stojące przed polskim budownictwem, tj. odpływ pracowników z Ukrainy (co prawdopodobne będzie miało wpływ na opóźnienia na budowach) niedobór materiałów (przez co prawdopodobne wpłynie na opóźnienia na budowach), kolejna fala zwyżek cen materiałów budowlanych (wzrost kosztów), wzrost stóp procentowych (wzrost kosztów), zaostrzenie polityki gwarancyjnej i kredytowej przez instytucje finansowe, ryzyko fali upadłości w sektorze budownictwa oraz wyhamowanie inwestycji.

Gra terenowa

Pod koniec dnia odbyła się gra terenowa „ASPEN”, zorganizowana przez firmę Heller Consult. Chętni, zapoznani wcześniej ze specyfiką gry, po podziale na grupy udali się do realizacji poleconych im zadań. Każda osoba w grupie była odpowiedzialna za inną czynność, która miała doprowadzić drużynę do skutecznej analizy nawierzchni znajdującej się w obrębie gry. Do niezbędnych pomiarów uczestnikom posłużyły przygotowane przez organizatora: maszyny pomiarowe, pytania zamieszczone na mobilnej stronie gry oraz plan okolicznych dróg uwzględniający przydatne parametry.

Drugi dzień spotkania

Drugiego dnia podczas bloku IV nastąpiła kontynuacja tematu „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii – cz. II”. Jako pierwszy Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) omówił zagadnienie nowych nawierzchni asfaltowych dla dróg samorządowych. Następnie Agnieszka Kędzierska (LOTOS Asfalt) przedstawiła przyjazne dla środowiska technologie asfaltowe do budowy i utrzymania dróg samorządowych i rekreacyjnych. Na koniec sesji podsumowano wyniki analizy przeprowadzonej podczas gry terenowej „ASPEN”.

Ostatni blok zatytułowany „Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji” rozpoczęto wystąpieniem Marka Wierzchowskiego, z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w swojej prezentacji zawarł praktyczne wskazówki oceny warunków BRD w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Następnie, z referatem na temat serwisu stałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wystąpił Michał Karkowski, reprezentujący Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a zaraz po nim Tomasz Radzikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, skupiając swoją wypowiedź wokół prognozowania ryzyka na sieci dróg wojewódzkich.
Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i firmom partnerskim za wsparcie. I Forum Dróg Publicznych zakończyło się sukcesem, który mamy nadzieję powtórzyć podczas kolejnej edycji odbywającej się 9-10 listopada na Podhalu.

Wywiady

Wiktor Werfel: Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest zdrowy rozsądek

Wiktor Werfel, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Omawia m.in. najważniejsze aspekty pracy KRZG, podpowiada, skąd czerpać wiedzę, by spełniać funkcje kierownika ruchu jak najlepiej oraz jak zapewnić bezpieczeństwo załogi zakł...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.