Budowa estakady na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica

W województwie podkarpackim trwa jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. To ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km, a także trzynaście obiektów inżynierskich, w tym estakada realizowana w technologii nasuwania podłużnego.

Budowa estakady na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica

Estakada ES-1 – parametry, ilości materiałów, ciekawostki

Wyzwaniem inżynieryjnym na budowie odcinka S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy jest niewątpliwie realizacja tunelu. Jednak ciekawe są także inne obiekty powstające w ramach tej inwestycji. Przykładem jest estakada ES-1 w m. Racławówka. Przeprowadza ona drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1409R, drogą powiatową nr 1408R, korytarzem przejścia dla małych zwierząt oraz potokiem Lubcza.

 Podstawowe parametry obiektu:

  • długość całkowita:  413 m
  • rozpiętości przęseł jezdni lewej: 42,0 m  + 6 × 54,5 m + 42,0 m
  • rozpiętości przęseł jezdni prawej: 42,0 m  + 6 × 54,5 m + 42,0 m
  • wysokość podpór pośrednich od ok. 6 m do 13 m.

Obiekt składa się z ośmiu przęseł i dziewięciu podpór a ustrój nośny obiektu skrzynkowy z betonu sprężonego jest rozdzielony dla każdej z jezdni.

Obiekt realizowany będzie w technologii nasuwania podłużnego przy użyciu awanbeków (dziobów montażowych). Metodę tę stosuje się w szczególności do budowy ciągłych obiektów wieloprzęsłowych sprężonych.
Technologia ta umożliwi prefabrykację poszczególnych segmentów skrzynek na wytwórni prefabrykacji usytuowanej za podporą skrajną, a po ich doprężeniu kablami sprężającymi centrycznymi do poprzednio wykonanych segmentów, sukcesywne wysuwanie ich aż do położenia docelowego.

 Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych będą potrzebne:

  • stal zbrojeniowa w ilości 1620 Mt (tj. 1 620 000 kg),
  • beton mostowy wysokiej wytrzymałości C50/60 w ilości 8450 m 3. Do jego dostarczenia potrzebnych będzie ok. 900 betonowozów. Ciekawostkę stanowi fakt, iż całkowity ciężar samego ustroju nośnego jednej jezdni (bez wyposażenia) wyniesie ok. 11 120 Mt i zostanie nasunięty za pomocą urządzeń trakcyjnych do nasuwania. Obrazowo można to opisać to tak, jakby przesuwać zestaw 185 szt. 60-cio tonowych wagonów kolejowych.
  • stal sprężająca w postaci siedmiodrutowych lin stalowych wysokiej wytrzymałości w ilości 494 Mt ( tj. 494 000 kg). Łączna długość lin, które będą potrzebne do sprężenia ustroju wyniesie 421 000 mb tj. 421 km! Gdyby rozłożyć liny jedna za drugą wzdłuż autostrady A4, można by pokonać dystans pomiędzy Rzeszowem a Wrocławiem.

Estakada ES-1 – postęp prac

Do końca roku 2022 na obiekcie ES-1 wykonano wszystkie podpory pośrednie oraz podpory skrajne w zakresie I etapu do poziomu ław podłożyskowych.

Do wykonania podpór wykorzystano:

  • stal zbrojeniową w ilości 544 Mt (tj. 544 tysiące kg),
  • beton mostowy C30/37 w ilości  1900 m 3  na oczepy pali (fundamenty),
  • beton mostowy C35/45 w ilości 1500 m 3 na filary, przyczółki i skrzydła (podpory).

Podpory posadowiono pośrednio na 416 szt. pali Franki NG średnicy 610 mm o długościach od 14 do 17 m. Do ich wykonania zużyto 150 Mt stali zbrojeniowej oraz 2000 m 3 betonu C30/37.

Obecnie na estakadzie zakończono  prace związane z wykonaniem żelbetowych fundamentów, rusztu i ścian konstrukcji stanowiska do prefabrykacji segmentów ustrojów nośnych. Rozpoczęto montaż części stalowych rusztowania i elementów deskowania segmentów na stanowisku prefabrykacji. Ku końcowi zmierzają roboty związane z montażem awanbeków (dziobów montażowych).

Wywiady

Łukasz Chady: Pianobeton wydaje się być rozwiązaniem idealnym

Łukasz Chady, Prezes Zarządu Pianobeton Wajm, specjalnie dla czytelników „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. pianobetonu – czym jest oraz jakie są korzyści płynące z jego stosowania. Rozwiewa też wszelkie wątpliwości, czy jest to technologia dostępna dla wszystkich. Zacznijmy od podstaw – czym jest pianobeton? Łukasz Chady: Pianobeto...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.